Szanowni Pa艅stwo

W ramach umowy partnerskiej pomi臋dzy TChP i Akademi膮 Aesculap w Nowym Tomy艣lu, w kadencji 2013-2015 zosta艂o zorganizowanych 8 kurs贸w dla chirurg贸w w trakcie specjalizacji, cz艂onk贸w TChP. Kursy dla rezydent贸w by艂y nieodp艂atne.

W ci膮gu dw贸ch lat odby艂o si臋 6 kurs贸w z technik klasycznych i 2 z technik laparaskopowych. Uczestnicy kurs贸w  otrzymywali certyfikat i punkty edukcyjne.

Kursy zosta艂y wysoko ocenione przez lekarzy bior膮cych w nich udzia艂, a tak偶e przez wyk艂adowc贸w.

Laureatami stypendium TChP w post臋powaniu zimowym 2015 zostali: Dr. Kacper Janiszewski, Dr. Pawe艂 Dutkiewicz, Dr. Maciej Krasnod臋bski.  Wszyscy ubiegaj膮cy si臋 o stypendium dostali finansowanie w kwocie 1500 鈧

Gratulujemy.

Szanowni Cz艂onkowie Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurg贸w Polskich

Lista cz艂onk贸w Sekcji nie jest aktualna. Prosz臋 chirurg贸w chc膮cych pozosta膰 cz艂onkami Sekcji o przes艂anie na adres Sekcji (SChETCHP@gmail.com) deklaracji cz艂onkostwa w sekcji. Prosz臋 tak偶e o przes艂anie informacji ile gastroskopii, kolonoskopii, ECPW oraz innych typ贸w endoskopii wykonali艣cie Pa艅stwo w 2015 roku. Pragn臋 zaznaczy膰, 偶e nie ma ustalonej minimalnej ilo艣ci wykonanych bada艅 endoskopowych, kt贸ra kwalifikuje lub dyskwalifikuje z cz艂onkostwa w Sekcji. Informacja ta jest natomiast niezb臋dna w celu przygotowania ewolucji certyfikatu umiej臋tno艣ci wykonywania bada艅 endoskopowych oraz wykazania w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia istotnej roli chirurg贸w w ilo艣ci wykonywanych w Polsce bada艅 endoskopowych.

Szanowni Cz艂onkowie Towarzystwa Chirurg贸w Polskich,

Czytelnicy Polskiego Przegl膮du Chirurgicznego,

            W imieniu Komitetu Naukowego mam olbrzymi膮 przyjemno艣膰 poinformowa膰 Pa艅stwa, 偶e nasze pismo zosta艂o bardzo wysoko ocenione przez Komitet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego ds. oceny jednostek naukowych i czasopism. Polski Przegl膮d Chirurgiczny otrzyma艂 14 pkt MNiSW. Maksymalna liczba punkt贸w dla pism w tej kategorii wynosi 15 pkt.

Szanowni Pa艅stwo

Sk艂adki cz艂onkowskie TChP na rok 2016 pozostaj膮 bez zmian:

180 z艂 - dla Cz艂onk贸w Zwyczajnych

90 z艂 - dla Cz艂onk贸w Kandydat贸w ( chirurg贸w w trakcie specjalizacji )

Sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮 za rok 2016 nale偶y wp艂aca膰 na konto Towarzystwa Chirurg贸w Polskich:

BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

w tytule przelewu wpisuj膮c: Oddzia艂 TChP, do kt贸rego Pa艅stwo nale偶ycie, imi臋 i nazwisko Cz艂onka TChP ( nie osoby wp艂acaj膮cej),  pe艂ny adres, rok za kt贸ry wp艂acana jest sk艂adka.

Szanowni Pa艅stwo

Chirurdzy w trakcie specjalizacji ( po sko艅czonym II roku specjalizacji), cz艂onkowie TChP mog膮 ubiega膰 si臋 o stypendium TChP w post臋powaniu zimowym 2015. Na mocy decyzji Zarz膮du G艂贸wnego z I posiedzenia ZG TChP kadencji 2015/2017,  TChP w ci膮gu roku mo偶e przyzna膰 5 stypendi贸w krajowych i 5 stypendi贸w zagranicznych.

Szanowni Pa艅stwo

Zapraszamy do zapoznania si臋 z raportem demograficznych na temat sytuacji chirurg贸w w Polsce. Raport zosta艂 przygotowany w kadencji 2013-2015 przez Przewodnicz膮cego Komisji ds. Socjalno-Zawodowych, Prof. J贸zefa K艂adnego.

Biuro Zarz膮du TChP

Raport demograficzny

Z ogromnym 偶alem 偶egnamy Wybitnego Chirurga, Naukowca, Wspania艂ego Cz艂owieka, Nauczyciela wielu pokole艅 chirurg贸w.

Prof zw. dr hab. med. Zygmunta Mackiewicza

Doktora honoris causa UMK, Prezesa TCHP w latach 1997-1999, Kierownika Katedry Chirurgii Og贸lnej i Naczy艅 AM w Bydgoszczy w latach 1978-2001, Cz艂onka Honorowego Towarzystwa Chirurg贸w Polskich i Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego, Przewodnicz膮cego Sekcji Chirurgii Serca Klatki Piersiowej i Naczy艅 w latach 1983-1985, autora licznych publikacji oraz pionierskich operacji z zakresu chirurgii naczy艅 i przepuklin, wsp贸艂tw贸rc臋 Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Jej Wieloletniego Prorektora.

Spoczywaj w Pokoju Profesorze, Drogi Przyjacielu.

Cze艣膰 Jego Pami臋ci.

Rodzinie, Najbli偶szym oraz Przyjacio艂om,

wyrazy szczerego wsp贸艂czucia i 偶alu

sk艂ada

Prezes i Zarz膮d G艂贸wny TCHP w imieniu Polskich Chirurg贸w.

Szanowni Pa艅stwo

W dniu 11 wrze艣nia 2015 w Lublinie podczas 67 Kongresu TChP odby艂o si臋 Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w TChP.

Poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo protok贸艂 z Walnego Zgromadzenia oraz protoko艂y komisji skrutacynej z wybor贸w w艂adz TChP w kadencji 2015-2017 oraz wyboru Prezesa Elekta.

Z powa偶aniem

Biuro Zarz膮du TChP

Protok贸艂 Walne Zgromadzenie

Protok贸艂_ Prezes Elekt

Protok贸艂_ Zarz膮d G艂贸wny

Protok贸艂_S膮d Kole偶e艅ski

Protok贸艂_Komisja Rewizyjna

 

Jak zosta膰 cz艂onkiem TCHP?

Dowiedz si臋, jak mo偶esz zosta膰 cz艂onkiem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich ...

CZYTAJ WI臉CEJ ...

Informacje og贸lne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki w艣r贸d chirurg贸w,
  • zach臋canie i wdra偶anie chirurg贸w do pracy naukowej,
  • wsp贸艂dzia艂anie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurg贸w we wsp贸艂pracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i u艂atwianie kontakt贸w z o艣rodkami chirurgicznymi w kraju i zagranic膮,
  • ...

Czytaj wi臋cej ...

Kalendarz wydarze艅

Listopad 2017
P W C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Partnerzy