Informujemy, że od roku wydawniczego 2017 czasopismo naukowe Towarzystwa Chirurgów Polskich – Polski Przegląd Chirurgiczny (Polish Journal of Surgery) rozpoczyna współpracę z firmą Index Copernicus International. Powierzenie procesu wydawniczego profesjonalnemu wydawnictwu naukowemu ma na celu poprawę jakości wydawniczej, technicznej oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania czasopisma, poprzez dotarcie do nowych odbiorców w kraju oraz za granicą.

                  Wersja on-line jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.ppch.pl. Wersja on-line czasopisma została przygotowana przez wydawnictwo Index Copernicus zgodnie z międzynarodowymi standardami wiodących czasopism naukowych. Dzięki nowej wersji on-line czytelnicy mogą zapoznać się z archiwum pełnych treści z ostatnich lat wydawniczych oraz zapisać się do newslettera czasopisma w celu otrzymywania informacji o najnowszych publikacjach. Natomiast autorzy zainteresowani publikacją w czasopiśmie mają możliwość złożenia swojej pracy do Redakcji za pośrednictwem panelu dla autorów, który jest częścią elektronicznego systemu redakcyjnego Index Copernicus. Od 2017 roku cały proces redakcyjno-edytorski będzie prowadzony w formie elektronicznej – od złożenia manuskryptu poprzez jego recenzję, aż do publikacji artykułu. Ponadto nowa wersja on-line jest dostosowana do wyświetlania i przeglądania treści naukowych na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone).

                  Numery drukowane czasopisma będą ukazywać się nadal z częstotliwością dwumiesięczną. Znaczącą zmianą jest rozdzielenie wersji językowych czasopisma. Od numeru 1/2017 wersja drukowana czasopisma będzie zawierać wyłącznie artykuły w języku polskim, natomiast w wersji on-line na stronie internetowej czasopisma, wszystkie artykuły będą publikowane w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej. Artykuły w języku angielskim będą dostępne w formule Open Access.

Zapraszamy wszystkich autorów zainteresowanych publikacją wyników swojej pracy naukowej do publikacji w naszym czasopiśmie naukowym zgodnie z tematyką czasopisma. W celu złożenia pracy do Redakcji prosimy o skorzystanie z elektronicznego systemu składania manuskryptów pod adresem: www.ppch.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Zachęcamy także osoby zainteresowane prenumeratą czasopisma do składania zamówień poprzez elektroniczny formularz zamówienia pod adresem: http://pjs.indexcopernicus.com/formularz.php  

                  Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany spotkają się z pozytywnym odbiorem czytelników oraz, że nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju czasopisma z korzyścią dla całego środowiska chirurgów polskich.

Z wyrazami szacunku

Prof. Adam Dziki

Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowego
„Polski Przegląd Chirurgiczny”

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerzy