Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
 • wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny" oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
 • współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,
 • współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,
 • wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,
 • organizowanie zebrań naukowych,
 • organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno - bytowych swoich członków,
 • czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

 

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO TChP w kadencji 2019-2021
 

PREZYDIUM:

prof. Marek Jackowski – PREZES 

 prof. Adam Dziki- WICEPREZES

prof. Wojciech Kielan - PREZES ELEKT

 - SEKRETARZ GENERALNY

prof. Krzysztof Zieniewicz- SKARBNIK

 

Członkowie ZG TChP w kadencji 2019-2021

 1. prof. Andrzej Budzyński
 2. prof. Adam Dziki
 3. prof. Zbigniew Gałązka
 4. prof. Krzysztof Grabowski
 5. prof. Aleksander Konturek
 6. prof. Krzysztof Leksowski
 7. prof. Zbigniew Lorenc
 8. prof. Piotr Richter
 9. prof. Janusz Strzelczyk
 10. prof. Krzysztof Zieniewicz

 

Przewodniczący Oddziałów Terenowych w kadencji 2019-2021:

1.Oddział Białostocki – prof. Jacek Dadan
2.Oddział Bydgosko - Toruński - dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
3.Oddział Dolnośląski - dr hab. n. med. Paweł Domosławski
4.Oddział Gdański – dr hab.n.med. Stanisław Hać
5.Oddział Krakowski - dr. n. med. Czesław Osuch
6.Oddział Lubelski – prof. Barbara Madej- Czerwonka
7.Oddział Łódzki - prof. Krzysztof Kołomecki
8.Oddział Opolski - dr n. med. Jacek Hobot
9.Oddział Podkarpacki - dr n. med. Szymon Niemiec
10.Oddział Śląski – prof. Marek Kawecki
11.Oddział Świętokrzyski - dr n. med. Łukasz Nawacki
12.Oddział Warmińsko - Mazurski – prof. Jadwiga Snarska
13.Oddział Warszawski - Prof. dr hab.n.med. Ireneusz Nawrot
14.Oddział Wielkopolski - prof. Łukasz Dzieciuchowicz

 

Przewodniczący Sekcji w kadencji 2019-2021:

1. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej – prof. Jacek Gawrychowski
2. Sekcja Chirurgii Endoskopowej – Dr hab. n. med. Mirosław Szura
3. Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej – dr hab.n.med. Jacek Szeliga
4. Sekcja Chirurgii Wojskowej i urazowej – Prof. Mirosław Dziekiewicz
5. Sekcja Zakażeń Chirurgicznych – prof. Sławomir Rudzki
6. Sekcja Wideochirurgii – dr hab.n.med. Piotr Myśliwiec
8. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego – Prof. Maciej Słodkowski
9. Sekcja Przepuklin - dr hab.n.med. Maciej Śmietański
10. Sekcja Oparzeń – prof. Krystyn Sosada
11. Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej – dr n. med. Maciej Grajek
12. Sekcja chirurgii trzustki- dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz

 

Główna Komisja Rewizyjna 2019-2021:

 1. dr n. med. Jerzy Friediger
 2. dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz
 3. dr n. med. Robert Tarnawa - Przewodniczący
 4. dr n. med. Willy Hauzer

 

Sąd Koleżeński 2019-2021:

 1. dr n. med. Lech Gustaw - Przewodniczący
 2. dr han. n. med. Krzysztof Kaliszewski
 3. dr n. med. Tomasz Kruszyna
 4. dr. n. med. Leszek Kutwin

 

Przedstawiciel Koła Młodych Chirurgów:

1. lek. Michalina Piasek

Przewodniczący Elekt Koła Młodych Chirurgów:

1. dr n. med. Mateusz Majewski

Konsultant krajowy ds. Chirurgii ogólnej

1. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

 

 

Komisje TCHP*

 

Komisja ds. nauki – Prof. Andrzej Budzyński

Komisja ds. kształcenia podyplomowego - Prof. Grzegorz Wallner

Komisja ds. socjalno –zawodowych - Prof. Zbigniew Lorenc

Komisja historyczna - Prof. Piotr Richter

Komisja statutowa - Prof. Krzysztof Zieniewicz

Komisja interwencyjna- Prof. Krzysztof Leksowski

Komisja ds. Członków Honorowych – Prof. Maciej Słodkowski

Komisja ds. praktyki klinicznej i jakości leczenia - dr hab. n. med. Stanisław Hać

Komisja stypendialna - Prof. Mirosław Dziekiewicz

 

 

 

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Partnerzy