Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
 • wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny" oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
 • współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,
 • współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,
 • wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,
 • organizowanie zebrań naukowych,
 • organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno - bytowych swoich członków,
 • czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

 

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO TChP w kadencji 2023-2025
 

PREZYDIUM:

prof. Krzysztof Zieniewicz - PREZES

prof. Wojciech Kielan– PAST PREZES 

prof. Wiesław Tarnowski- PREZES ELEKT

prof. Adam Dziki - SEKRETARZ GENERALNY

prof. Zbigniew Lorenc- WICEPREZES

prof. Maciej Słodkowski - SKARBNIK

 

Członkowie wybieralni ZG TChP w kadencji 2023-2025

 1. prof. Tomasz Banasiewicz
 2. dr hab. n. med. Paweł Domosławski
 3. dr hab. n. med. Adam Durczyński
 4. prof. Zbigniew Gałązka
 5. dr hab. n. med. Piotr Piotr Hogendorf
 6. prof. Katarzyna Kuśnierz
 7. prof. Zbigniew Lorenc
 8. dr n. med. Czesław Osuch
 9. prof. Maciej Słodkowski
 10. prof. Antoni Szczepanik

 

Przewodniczący Oddziałów Terenowych w kadencji 2023-2025:

1.Oddział Białostocki – prof. Hady Razak Hady
2.Oddział Bydgosko - Toruński - prof. Jacek Szeliga
3.Oddział Dolnośląski - dr hab. n. med. Marek Zawadzki
4.Oddział Gdański – dr hab.n.med. Wojciech Makarewicz
5.Oddział Krakowski - prof. Mirosław Szura
6.Oddział Lubelski – dr n.med. Jarosław Furtak
7.Oddział Łódzki - dr hab. n. med. Michał Mik
8.Oddział Opolski - lek. med. Małgorzata Ziółkowska
9.Oddział Podkarpacki - dr n. med. Wojciech Skibiński
10.Oddział Śląski – prof. Dariusz Waniczek
11.Oddział Świętokrzyski - dr n. med. Piotr Bryk
12.Oddział Warmińsko - Mazurski – dr n.med. Paweł Lech
13.Oddział Warszawski - prof. Michał Grąt
14.Oddział Wielkopolski - dr hab.n.med. Łukasz Krokowicz
15. Oddział Zachodniopomorski - prof. Jerzy Sieńko

 

Przewodniczący Sekcji w kadencji 2023-2025:

1. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej – prof. Marcin Barczyński
2. Sekcja Chirurgii Endoskopowej – dr hab. n. med. Michał Spychalski
3. Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej – prof. Piotr Major
4. Sekcja Chirurgii Wojskowej i urazowej – dr n. med. Mariusz Jojczuk
5. Sekcja Zakażeń Chirurgicznych – dr n.med. Dariusz Kawecki
6. Sekcja Wideochirurgii – prof. Michał Pędziwiatr
7. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego – Prof. Jacek Sobocki
8. Sekcja Przepuklin - dr n. med. Mateusz Zamkowski
9. Sekcja Oparzeń – prof. Dariusz Waniczek
10. Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej – lek. med. Dominik Walczak
11. Sekcja chirurgii trzustki- prof. Sławomir Mrowiec

12. Sekcja chirurgii kolorektalnej- prof. Marek Szczepkowski

 

 

Główna Komisja Rewizyjna 2023-2025:

 1. prof. Jacek Dadan
 2. dr n. med. Wiesław Pesta
 3. prof. Piotr Richter - Przewodniczący
 4. prof. Krystyn Sosada 
 5. prof. Janusz Strzelczyk

 

Sąd Koleżeński 2023-2025:

 1. prof. Jerzy Arendt
 2. dr n. med. Jarosław Cywiński
 3. dr n. med. Gustaw Lech
 4. dr n. med. Julia Rudno-Rudzińska - Przewodnicząca
 5. dr n. med. Grzegorz Marek

 

Przedstawiciel Koła Młodych Chirurgów:

1. dr n.med. Wiktor Krawczyk

Przewodniczący Elekt Koła Młodych Chirurgów:

1. lek. med. Zofia Orzeszko

Konsultant krajowy ds. Chirurgii ogólnej

1. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

 

 

Komisje TCHP

 

Komisja ds. nauki – Prof. Piotr Major

Komisja ds. kształcenia podyplomowego - Prof. Jacek SZeliga

Komisja ds. socjalno –zawodowych - Prof. Zbigniew Lorenc

Komisja historyczna - dr hab.n. med. Dariusz Waniczek

Komisja statutowa - Prof. Katarzyna Kuśnierz

Komisja interwencyjna- Prof. Jerzy Sieńko

Komisja ds. Członków Honorowych – Prof. Maciej Słodkowski

Komisja ds. praktyki klinicznej i jakości leczenia - Prof. Tomasz Banasiewicz

Komisja stypendialna - dr hab. n. med. Adam Durczyński

 

 

 

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Partnerzy