III Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych to filmowe sympozjum naukowe, przeznaczone dla lekarzy wszystkich specjalności a także dla pozostałych profesji związanych z medycyną. Celem spotkania jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć światowych technologii medycznych. Program Festiwalu obejmuje wyłącznie prezentacje filmowe z komentarzem autorskim prelegentów.

Organizator: Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, Oddział Warszawski TChP, Fundacja Wideochirurgii,
Komitet Organizacyjny: prof. Tadeusz M. Wróblewski - przewodniczący,
Koordynacja: Jolanta Budny festiwal2016@wp.pl
Rejestracja: Biuro Organizacyjne Festiwalu www.wideochirurgia.com

Program festiwalu

Notka prasowa

 

Szanowni Państwo

68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich odbędzie się w dniach 27-30 września 2017 roku w Krakowie.

68 Kongres TChP

Szanowni Członkowie Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

Lista członków Sekcji nie jest aktualna. Proszę chirurgów chcących pozostać członkami Sekcji o przesłanie na adres Sekcji (SChETCHP@gmail.com) deklaracji członkostwa w sekcji. Proszę także o przesłanie informacji ile gastroskopii, kolonoskopii, ECPW oraz innych typów endoskopii wykonaliście Państwo w 2015 roku. Pragnę zaznaczyć, że nie ma ustalonej minimalnej ilości wykonanych badań endoskopowych, która kwalifikuje lub dyskwalifikuje z członkostwa w Sekcji. Informacja ta jest natomiast niezbędna w celu przygotowania ewolucji certyfikatu umiejętności wykonywania badań endoskopowych oraz wykazania w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia istotnej roli chirurgów w ilości wykonywanych w Polsce badań endoskopowych.

Szanowni Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich,

Czytelnicy Polskiego Przeglądu Chirurgicznego,

            W imieniu Komitetu Naukowego mam olbrzymią przyjemność poinformować Państwa, że nasze pismo zostało bardzo wysoko ocenione przez Komitet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny jednostek naukowych i czasopism. Polski Przegląd Chirurgiczny otrzymał 14 pkt MNiSW. Maksymalna liczba punktów dla pism w tej kategorii wynosi 15 pkt.

Szanowni Państwo

Składki członkowskie TChP na rok 2016 pozostają bez zmian:

180 zł - dla Członków Zwyczajnych

90 zł - dla Członków Kandydatów ( chirurgów w trakcie specjalizacji )

Składkę członkowską za rok 2016 należy wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:

BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

w tytule przelewu wpisując: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP ( nie osoby wpłacającej),  pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z raportem demograficznych na temat sytuacji chirurgów w Polsce. Raport został przygotowany w kadencji 2013-2015 przez Przewodniczącego Komisji ds. Socjalno-Zawodowych, Prof. Józefa Kładnego.

Biuro Zarządu TChP

Raport demograficzny

Z ogromnym żalem żegnamy Wybitnego Chirurga, Naukowca, Wspaniałego Człowieka, Nauczyciela wielu pokoleń chirurgów.

Prof zw. dr hab. med. Zygmunta Mackiewicza

Doktora honoris causa UMK, Prezesa TCHP w latach 1997-1999, Kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy w latach 1978-2001, Członka Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich i Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego, Przewodniczącego Sekcji Chirurgii Serca Klatki Piersiowej i Naczyń w latach 1983-1985, autora licznych publikacji oraz pionierskich operacji z zakresu chirurgii naczyń i przepuklin, współtwórcę Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Jej Wieloletniego Prorektora.

Spoczywaj w Pokoju Profesorze, Drogi Przyjacielu.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom,

wyrazy szczerego współczucia i żalu

składa

Prezes i Zarząd Główny TCHP w imieniu Polskich Chirurgów.

Szanowni Państwo

W dniu 11 września 2015 w Lublinie podczas 67 Kongresu TChP odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TChP.

Poniżej znajdą Państwo protokół z Walnego Zgromadzenia oraz protokoły komisji skrutacynej z wyborów władz TChP w kadencji 2015-2017 oraz wyboru Prezesa Elekta.

Z poważaniem

Biuro Zarządu TChP

Protokół Walne Zgromadzenie

Protokół_ Prezes Elekt

Protokół_ Zarząd Główny

Protokół_Sąd Koleżeński

Protokół_Komisja Rewizyjna

 

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

Towarzystwo Chirurgów Polskich od kilku lat rozwija współpracę z Towarzystwem Chirurgów Niemieckich. Owocem tej współpracy jest zaproszenie naszego Towarzystwa jako partnera najbliższego Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów. Kongres odbędzie się w Berlinie w dniach 26 – 29 kwietnia 2016 roku. Polscy chirurdzy są zwolnieni z opłaty Zjazdowej, a Zarząd Towarzystwa Chirurgów Polskich podjął decyzję o pokryciu kosztów hotelu dla około 30 członków TCHP. Warunkiem udziału jest prezentacja pracy naukowej w formie plakatu. Zwracamy się z prośbą i propozycją zwłaszcza do młodych członków naszego Towarzystwa o przysyłanie streszczeń w języku angielskim na adres email; adziki@wp.pl

Prace zakwalifikowane będą mogły być zaprezentowane podczas kongresu w Berlinie, a Autorzy poza pokryciem kosztów podróży nie będą musieli płacić ani za udział w Kongresie ani za pobyt w hotelu.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w tym zjeździe.

Termin nadsyłania streszczeń – 25 październik 2015

Prof. Adam Dziki,       Prof. Jan Kulig,           Prof. Grzegorz Wallner

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Partnerzy