Szanowni Państwo

Kierownik projektu unijnego „BEZPIECZEŃSTWO I INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM CHIRURGICZNYM "SAFEAST" zaprasza do udziału w kursie przeznaczonym dla lekarzy rezydentów oraz specjalistów w dziedzinach zabiegowych oraz anestezjologii. Kurs odbywa się pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej prof. dr hab. n. med. Grzegorza Wallnera. 

Udział w kursie dojazd oraz zakwaterowanie są finansowane ze środków unijnych. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. 

Opieka nad pacjentem chirurgicznym ma miejsce w różnych środowiskach (szpitalny oddział ratunkowy, oddział, ambulatorium, blok operacyjny, OIT, OIOP) i jest prowadzona przez różne zespoły interprofesjonalne i interdyscyplinarne (ratownik, lekarz: chirurg, anestezjolog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog). Jakość i skuteczność opieki związana jest z komunikacją oraz przepływem i dostępnością informacji. Ważny jest wgląd w kulturę organizacji w zakresie wymiany informacji, stosowanych zasad postępowania i procedur oraz identyfikacja niezamierzonych barier w komunikacji. 

Każdego dnia liczba osób poddawanych zabiegom chirurgicznym pozostaje bardzo wysoka. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości oraz zachowania bezpieczeństwa pacjentów konieczne jest szkolenie w warunkach powtarzalnych i bezpiecznych jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Promowanie edukacji dla bezpieczeństwa pacjenta jest jednym z zaleceń w rekomendacjach Rady Unii Europejskiej (2006/7; 2009) a tym samym wsparcie zespołów zabiegowych. Programy szkolenia specjalizacyjnego nie obejmują w swoim zakresie nauczania umiejętności nie technicznych takich jak radzenie sobie ze stresem, przekazywania niepomyślnych informacji i współpracy z innymi specjalistami.

Istnieje konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w ochronie zdrowia – co jednocześnie oznacza zwiększenie bezpieczeństwa lekarzy (rezolucja WHA 2002; Deklaracja Luksemburska 2005; Oświadczenie Warszawskie 2005; Zalecenia Rady Europy 2006/7, 2009/C 151/01). Jedną z inicjatyw o zasięgu światowym jest inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Bezpieczna chirurgia ratuje życie". Jest to element działań Światowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta (World Alliance for Patient Safety) z 2004 roku, nakierowanych na ograniczenie liczby komplikacji i zgonów operowanych pacjentów. Założenia i cele projektu "Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST" wpisują się w ten światowy trend. 

Cel główny projektu:

Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów chirurgicznych i zespołów zabiegowych poprzez szkolenie zespołów interdyscyplinarnych

Cele szczegółowe projektu:

Cel główny projektu realizowany będzie w oparciu o Evidence Based Medicine poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu optymalizacji postepowania z pacjentem chirurgicznym w stanach nagłych i planowych procedurach chirurgicznych
  2. Kształtowanie umiejętności postępowania z pacjentem chirurgicznym w tak zwanych punktach wrażliwych w opiece nad nim: szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziale chirurgicznym, bloku operacyjnym, oddziale intensywnej terapii i sali intensywnej opieki pooperacyjnej 
  3. Kształtowanie postaw i umiejętności z zakresu współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w celu optymalizacji warunków leczeniapacjenta chirurgicznego w stanach nagłych i w przypadku planowych procedur chirurgicznych

Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje kontaktowe dostępne pod linkiem:

http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/profesjonalizm-i-bezpieczenstwo-w-chirurgii-i-ginekologii-onkol/

Wypełniony, podpisany i wydrukowany formularz proszę przesłać na adres: 

Katarzyna Barcikowska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Lub skan na adres poczty elektronicznej (oryginał proszę wówczas dostarczyć w pierwszym dniu kursu): katarzyna.barcikowska@umlub.pl

 

do zobaczenia w Lublinie

dr n. med. Michał Solecki

Regulamin

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Partnerzy