Szanowni Pa艅stwo

W zwi膮zku z pracami nad zmian膮 Statutu TChP oraz wnioskami z oddzia艂贸w terenowych TChP i Sekcji TChP Zarz膮d G艂贸wny planuje zwo艂anie Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w TChP.

Planowane jest zorganizowanie Nazdzwyczajnego Walnego w 艁odzi, w dniu 23 lutego o godzinie 17.00 podczas konferencji Co nowego? -Chirurgia 2018. Miejsce: centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi, ul. Pomorska 251.

Projekt nowego Statutu TChP, kt贸ry b臋dzie przedmiotem g艂osowania na Nadzwyczajnym Walnym b臋dzie dost臋pny do zapoznania si臋 przez wszystkich zainteresowanych cz艂onk贸w na stronie www.tchp.pl na pocz膮tku lutego wraz z oficjaln膮 uchwa艂膮 zwo艂uj膮c膮 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Biuro Zarz膮du TChP

 

 

Szanowni Pa艅stwo

Sk艂adki cz艂onkowskie TChP na rok 2018 wynosz膮:

180 z艂 - dla Cz艂onk贸w Zwyczajnych

90 z艂 - dla Cz艂onk贸w Kandydat贸w ( chirurg贸w w trakcie specjalizacji )

                                                                                                                                                    

Sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮 za rok 2018 nale偶y wp艂aca膰 na konto Towarzystwa Chirurg贸w Polskich:

BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

w tytule przelewu wpisuj膮c: Oddzia艂 TChP, do kt贸rego Pa艅stwo nale偶ycie, imi臋 i nazwisko Cz艂onka TChP ( nie osoby wp艂acaj膮cej), pe艂ny adres, rok za kt贸ry wp艂acana jest sk艂adka.

Tylko cz艂onkowie z op艂aconymi sk艂adkami mog膮 bra膰 udzia艂 w zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w.

Szanowni Pa艅stwo

W imieniu Przewodnicz膮cego Sekcji Chirurgii Endoskopowej zapraszam do udzia艂u w kursach maj膮cych na celu uzyskanie certyfikacji endoskopowej.

Najbli偶szy kurs odb臋dzie si臋 13 kwietnia 2018 roku.

W za艂膮czniku poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo szczeg贸艂owe informacje. Konta mailowy do Sekcji: schetchp@gmail.com

Biuro Zarz膮du TChP

Certyfikaty endoskopowe 2018

 

Szanowni Pa艅stwo

Zaprszamy rezydent贸w chirurgii na kurs: "Leczenie operacyjne chor贸b nadnerczy"

Kurs odb臋dzie si臋 w Bia艂ymstoku, w dniach 19-20 luty.

Za udzia艂 w kursie przys艂uguj膮 punty edukacyjne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Szzeg贸艂y w zak艂adce "wydarzenia": http://tchp.pl/wydarzenia/szkolenia-warsztaty/icalrepeat.detail/2018/02/19/133/-/leczenie-operacyjne-chorob-nadnerczy

Zapraszamy

 

zyczenia17

Zebranie Oddzia艂u 艁贸dzkiego Towarzystwa Chirurg贸w Polskich

Data: 11.12.2017 (poniedzia艂ek) 鈥 godzina 18.00

Miejsce: Kompleks CKD, 艁贸d藕 ul. Pomorska 251, sala nr. 1.19

Plan zebrania:

 1. Co nowego w leczeniu przetok oko艂oodbytniczych - prof. dr hab. n. med. Adam Dziki (15 min),
 2. Czy TME jest nadal standardem w leczeniu raka odbytnicy - - dr hab. n. med. Micha艂 Mik (15 min),
 3. Popromienne zapalenie odbytnicy - dr hab. n. med. Radzis艂aw Trzci艅ski (15 min),
 4. Resekcje multivisceralne w leczeniu raka jelita grubego - dr hab. n. med 艁ukasz Dziki (15 min),
 5. Nowe techniki endoskopii zabiegowej - ESD, POEM, STER - do艣wiadczenia w艂asne - dr n.med. Micha艂 Spychalski (15 min),
 6. Prezentacja nowych materia艂贸w hemostatycznych - ArtWorldMedical - Katerina Katsamba, Janet Tzoura: Dorotta Bartos (10 min)
 7. 鈥淭issuePatch Surgical Sealant Film,鈥- presented by Mr Peter Maver (Tissuemed,UK)- (15 min)

                                                                       

Przewidywany czas zako艅czenia zebrania: godzina 19.50

Przewodnicz膮cy
Oddz.艁贸dzkiego TCHP

Prof. nadzw. dr.hab.n.med. S艂awomir Jab艂o艅ski

Szanowni Pa艅stwo

69 Kongres Towarzystwa Chirurg贸w Polskich odb臋dzi臋 si臋 razem z 48 艢wiatowym Kongresem Chirurg贸w. Kongres odb臋dzie si臋 w Krakowie w dniach 11-15 sierpnia 2019 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.wcs2019.org

Informacje na temat 69 Kongresu b臋d膮 si臋 pojawia膰 regularnie w zak艂adce 69 Kongres.

Biuro Zarz膮du TChP

 

Szanowni Cz艂onkowie Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurg贸w Polskich,

Aktywizujemy nasz膮 dzia艂alno艣膰. Zaczynamy od aktualizacji listy cz艂onk贸w Sekcji. Bardzo prosz臋 wszystkich ch臋tnych do wst膮pienia do naszej Sekcji lub potwierdzenia swojego cz艂onkostwa o przes艂anie na adres jacky2@wp.pl za艂膮czonej poni偶ej deklaracji oraz wype艂nienie kr贸tkiej ankiety, kt贸ra pozwoli ukierunkowa膰 nasze najbli偶sze dzia艂ania. Pragn臋 zaznaczy膰, 偶e nie ma ustalonej minimalnej liczby wykonywanych procedur bariatrycznych, kt贸ra kwalifikuje lub dyskwalifikuje z cz艂onkostwa w Sekcji. Informacja ta jest natomiast niezb臋dna w celu przygotowania certyfikacji umiej臋tno艣ci w chirurgii bariatrycznej.

Z wyrazami szacunku

Dr hab.med. Jacek Szeliga

Przewodnicz膮cy SCMiB

Deklaracja cz艂onkowska

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku ze wzrostem popularno艣ci operacji technik膮 laparoskopow膮 w naszym kraju, Zarz膮d Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurg贸w Polskich zaprasza do udzia艂u w wieloo艣rodkowych badaniach, kt贸rych celem jest analiza wynik贸w nast臋puj膮cych operacji:

1. Apendektomia laparoskopowa 鈥 badanie w trakcie realizacji 鈥 koordynator: dr hab. Micha艂 P臋dziwiatr 鈥 ch臋tnych do udzia艂u w badaniu prosimy o kontakt: michal.pedziwiatr@uj.edu.pl
2. Fundoplikacja laparoskopowa 鈥 koordynator: dr hab. Wojciech Makarewicz 鈥 ch臋tnych do udzia艂u w badaniu prosimy o kontakt: wojmakar@wp.pl
3. Laparoskopowe operacje kolorektalne 鈥 koordynator 鈥 dr n. med. Jerzy 艁ukaszewicz 鈥 ch臋tnych do udzia艂u w badaniu prosimy o kontakt: y.lukashevichh@gmail.com
4. Operacje rewizyjne oty艂o艣ci 鈥 we wsp贸艂dzia艂aniu z Sekcj膮 Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej 鈥 koordynator: dr hab. Piotr My艣liwiec 鈥 ch臋tnych do udzia艂u w badaniu prosimy o kontakt: piotr.a.mysliwiec@gmail.com

Jednocze艣nie informujemy, 偶e aktualnie rozpocz臋艂a si臋 ju偶 rekrutacja o艣rodk贸w ch臋tnych do udzia艂u w badaniu nad czynnikami ryzyka laparoskopowej apendektomii. Badanie ma charakter formularzowy i polega na uzupe艂nianiu danych na temat pacjent贸w (zar贸wno prospektywnie jak i retrospektywnie) przy pomocy elektronicznego formularza sk艂adaj膮cego si臋 z 30 pyta艅. Planuje si臋 rekrutacj臋 przynajmniej 1500 chorych. Na tej podstawie mo偶liwe b臋dzie przygotowanie cyklu publikacji i doniesie艅 zjazdowych. Czas przeznaczony na rekrutacj臋 chorych up艂ywa 31.03.2018 roku.
Je艣li w Pa艅stwa o艣rodku wykonuje si臋 apendektomie metod膮 laparoskopow膮 i jeste艣cie Pa艅stwo zainteresowani udzia艂em w projekcie, zach臋camy do zg艂oszenia. Szczeg贸艂owych informacji udziela koordynator projektu.

Pozosta艂e 3 projekty s膮 w trakcie przygotowywania, o szczeg贸艂y zostan膮 podane wkr贸tce.

Jednocze艣nie zapraszamy Pa艅stwa do wype艂nienia formularza rejestracyjnego na stronie Sekcji Wideochirurgii TChP: www.wideochirurgia.com.pl

Zapraszamy!

Przewodnicz膮cy Sekcji Wideochirurgii
dr hab. n. med. Piotr My艣liwiec
oraz Zarz膮d Sekcji Wideochirurgii TChP

Jak zosta膰 cz艂onkiem TCHP?

Dowiedz si臋, jak mo偶esz zosta膰 cz艂onkiem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich ...

CZYTAJ WI臉CEJ ...

Informacje og贸lne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki w艣r贸d chirurg贸w,
 • zach臋canie i wdra偶anie chirurg贸w do pracy naukowej,
 • wsp贸艂dzia艂anie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurg贸w we wsp贸艂pracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i u艂atwianie kontakt贸w z o艣rodkami chirurgicznymi w kraju i zagranic膮,
 • ...

Czytaj wi臋cej ...

Kalendarz wydarze艅

Sierpie艅 2018
P W C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Partnerzy