Szanowni Pa艅stwo

Sk艂adki cz艂onkowskie TChP na rok 2016 pozostaj膮 bez zmian:

180 z艂 - dla Cz艂onk贸w Zwyczajnych

90 z艂 - dla Cz艂onk贸w Kandydat贸w ( chirurg贸w w trakcie specjalizacji )

Sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮 za rok 2016 nale偶y wp艂aca膰 na konto Towarzystwa Chirurg贸w Polskich:

BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

w tytule przelewu wpisuj膮c: Oddzia艂 TChP, do kt贸rego Pa艅stwo nale偶ycie, imi臋 i nazwisko Cz艂onka TChP ( nie osoby wp艂acaj膮cej),  pe艂ny adres, rok za kt贸ry wp艂acana jest sk艂adka.

Szanowni Pa艅stwo

Chirurdzy w trakcie specjalizacji ( po sko艅czonym II roku specjalizacji), cz艂onkowie TChP mog膮 ubiega膰 si臋 o stypendium TChP w post臋powaniu zimowym 2015. Na mocy decyzji Zarz膮du G艂贸wnego z I posiedzenia ZG TChP kadencji 2015/2017,  TChP w ci膮gu roku mo偶e przyzna膰 5 stypendi贸w krajowych i 5 stypendi贸w zagranicznych.

Szanowni Pa艅stwo

Zapraszamy do zapoznania si臋 z raportem demograficznych na temat sytuacji chirurg贸w w Polsce. Raport zosta艂 przygotowany w kadencji 2013-2015 przez Przewodnicz膮cego Komisji ds. Socjalno-Zawodowych, Prof. J贸zefa K艂adnego.

Biuro Zarz膮du TChP

Raport demograficzny

Z ogromnym 偶alem 偶egnamy Wybitnego Chirurga, Naukowca, Wspania艂ego Cz艂owieka, Nauczyciela wielu pokole艅 chirurg贸w.

Prof zw. dr hab. med. Zygmunta Mackiewicza

Doktora honoris causa UMK, Prezesa TCHP w latach 1997-1999, Kierownika Katedry Chirurgii Og贸lnej i Naczy艅 AM w Bydgoszczy w latach 1978-2001, Cz艂onka Honorowego Towarzystwa Chirurg贸w Polskich i Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego, Przewodnicz膮cego Sekcji Chirurgii Serca Klatki Piersiowej i Naczy艅 w latach 1983-1985, autora licznych publikacji oraz pionierskich operacji z zakresu chirurgii naczy艅 i przepuklin, wsp贸艂tw贸rc臋 Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Jej Wieloletniego Prorektora.

Spoczywaj w Pokoju Profesorze, Drogi Przyjacielu.

Cze艣膰 Jego Pami臋ci.

Rodzinie, Najbli偶szym oraz Przyjacio艂om,

wyrazy szczerego wsp贸艂czucia i 偶alu

sk艂ada

Prezes i Zarz膮d G艂贸wny TCHP w imieniu Polskich Chirurg贸w.

Szanowni Pa艅stwo

W dniu 11 wrze艣nia 2015 w Lublinie podczas 67 Kongresu TChP odby艂o si臋 Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w TChP.

Poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo protok贸艂 z Walnego Zgromadzenia oraz protoko艂y komisji skrutacynej z wybor贸w w艂adz TChP w kadencji 2015-2017 oraz wyboru Prezesa Elekta.

Z powa偶aniem

Biuro Zarz膮du TChP

Protok贸艂 Walne Zgromadzenie

Protok贸艂_ Prezes Elekt

Protok贸艂_ Zarz膮d G艂贸wny

Protok贸艂_S膮d Kole偶e艅ski

Protok贸艂_Komisja Rewizyjna

 

Szanowne Kole偶anki

Szanowni Koledzy

Towarzystwo Chirurg贸w Polskich od kilku lat rozwija wsp贸艂prac臋 z Towarzystwem Chirurg贸w Niemieckich. Owocem tej wsp贸艂pracy jest zaproszenie naszego Towarzystwa jako partnera najbli偶szego Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Chirurg贸w. Kongres odb臋dzie si臋 w Berlinie w dniach 26 鈥 29 kwietnia 2016 roku. Polscy chirurdzy s膮 zwolnieni z op艂aty Zjazdowej, a Zarz膮d Towarzystwa Chirurg贸w Polskich podj膮艂 decyzj臋 o pokryciu koszt贸w hotelu dla oko艂o 30 cz艂onk贸w TCHP. Warunkiem udzia艂u jest prezentacja pracy naukowej w formie plakatu. Zwracamy si臋 z pro艣b膮 i propozycj膮 zw艂aszcza do m艂odych cz艂onk贸w naszego Towarzystwa o przysy艂anie streszcze艅 w j臋zyku angielskim na adres email; adziki@wp.pl

Prace zakwalifikowane b臋d膮 mog艂y by膰 zaprezentowane podczas kongresu w Berlinie, a Autorzy poza pokryciem koszt贸w podr贸偶y nie b臋d膮 musieli p艂aci膰 ani za udzia艂 w Kongresie ani za pobyt w hotelu.

Serdecznie zach臋camy wszystkich do aktywnego udzia艂u w tym zje藕dzie.

Termin nadsy艂ania streszcze艅 鈥 25 pa藕dziernik 2015

Prof. Adam Dziki,       Prof. Jan Kulig,           Prof. Grzegorz Wallner

Zapraszamy do zapoznania si臋 z aktualnym programem 67 Kongresu TChP.

Program naukowy 67 Kongres TChP

Szanowni Pa艅stwo

W trakcie 67 Kongresu Towarzystwa Chirurg贸w Polskich odb臋dzie si臋 Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w TChP.

Zapraszamy w dniu 11 wrze艣nia 2015 do Lublina.

Poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo zaproszenie Prezesa TChP, Prof. Grzegorza Wallnera oraz program zebrania.

Biuro Zarz膮du TChP

Zaproszenie Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w TChP

Program Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w TChP

Ze wzgl臋du na bardzo du偶e zainteresowanie grantem Towarzystwo Chirurg贸w Polskich przed艂u偶y艂o termin sk艂adania wniosk贸w o grant do dnia 15.08.2015 roku. Grant nawi膮zuje do idei edukacji i rozwoju 艣rodowiska m艂odych chirurg贸w 鈥 cz艂onk贸w Towarzystwa Chirurg贸w Polskich b臋d膮cych w trakcie specjalizacji. Grant edukacyjny Towarzystwa pokrywa op艂at臋 rejestracyjn膮 na 67 Kongres Towarzystwa Chirurg贸w Polskich. Warunkiem uzyskania refundacji jest aktualne cz艂onkostwo w Towarzystwie Chirurg贸w Polskich wraz z op艂acon膮 sk艂adk膮 oraz wiek poni偶ej 32 lat.

Jak zosta膰 cz艂onkiem TCHP?

Dowiedz si臋, jak mo偶esz zosta膰 cz艂onkiem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich ...

CZYTAJ WI臉CEJ ...

Informacje og贸lne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki w艣r贸d chirurg贸w,
  • zach臋canie i wdra偶anie chirurg贸w do pracy naukowej,
  • wsp贸艂dzia艂anie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurg贸w we wsp贸艂pracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i u艂atwianie kontakt贸w z o艣rodkami chirurgicznymi w kraju i zagranic膮,
  • ...

Czytaj wi臋cej ...

Kalendarz wydarze艅

Sierpie艅 2018
P W C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Partnerzy